Postrar

Postrar 2019

Från Posterutställningen 2019:

Poster_Astmakollen.pdf - bättre astmakontroll med digitala verktyget Astmakollen

Besök efter KOL-exacerbationer l_red.pptx - för få KOL-patienter kommer på planerat besök efter exacerbationer

lungkongressen_final.pdf - digitalt verktyg för att underlätta diagnostiken vid yrkesrelaterad astma

ATPoster_final(3).pdf - klinisk effekt på astmakontroll med digitalt egenvårdssystem

Inhalationsapp poster(1).pdf - digitalt verktyg för återkoppling på inhalationsteknik

Aer8_Poster_ASTA_Final-3.pdf