2016

2016 ägde ASTA-dagarna rum i Gävle, se SVT-nslag: Gävle (2).mp4 

På följande länk hittar du presentationerna som gjordes i Gävle 2016

http://www.malmokongressbyra.se/2016asta-dagarna/presentationer

Posterutställningen på ASTAdagarna i Gävle. Se detta dokument.

Bästa poster 2016:   gjord av Annika Lind från Karlstad 

Nedan finns de föredrag som vi fått ta del av:

Rökningens skadeverkningar - Hirsh Koyi

lämnade handouts.

Fysisk aktivitet vid astma och KOL - Margareta Emtner

Praxisstudien - Christer Janson

Asthma care for children and adolecents - Marina Jonsson

Att leva med svår allergisjukdom, fokusgruppstudie - Åsa Persson oBirgitta Lagercrantz

TIE- studien - Marianne Högman mfl

Från proteiner till allergisjukdom - Caroline Nilsson

Astma hos barn - Gunilla Norrman

Patientutb vid eksem - Susanne Lundin

se länk: http:/vimeo.com/channels/907487 (kopiera och klipp in)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer - Ann-Britt Zakrisson

Stipendiat - Maria Emilsson

Luftvägsregistret - Kerstin Fjällman Schärberg

Sväljförmåga vid KOL - Äta bör man men hur gör man? - Margareta Gonzales L