2015

Tack till alla! - deltagare, föreläsare och arrangörer som bidrog till att göra ASTA-dagarna i Malmö den 23 och 24 april till lärorika och trevliga dagar med mycket nätverkande!

Nedan kommer handouts från några av föreläsningarna: 

Den moderna sjuksköterskan prof I.Hallström.pdf

Certifiering Skåne B.Jagorstrand.pdf   

Presentation Astma och rökning AB.Zakrisson.pdf

Hembesök T.Sterner B.Lagercrantz.pdf

Posterpresentation Äppeltest C.C.Hoberg.pdf