Årets ASTA-dagar

ASTA dagarna 2020 är framflyttade till 2021 - Västerås  24-26 mars.

ÅRSMÖTE 2020

Årsmöte kommer att hållas 17 september klockan 16. DELTA via länk alla medlemmar har fått informationen hur detta går till via mail.

 

Du hittar Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan under "Om oss" "Protokoll"

---------------------------------------------

 

 

 

 .