ASTA - dagar

Lokala arrangörsgrupper inom ASTA ordnar varje vår två sammanhängande utbildningsdagar på olika platser i landet, to-fre, med middag på torsdagskvällen. Stipendier och medlemsbidrag delas ut och bästa poster utses. Från och med 2018 utses också Årets ASTA. Dessa dagar är även ett utmärkt tillfälle för nätverkande! Läs mer i sidomenyerna.

NÄSTA ÅRS ASTA DAGAR ÄR I GÖTEBORG I APRIL 2019.

Mer information kommer.... 

Relaterad information

Läs om stipendieutdelningen under rubrik Stipendier!

Senast publicerad: 2018-05-17