SFFA

ASTA samarbetar med SFFA - Svenska föreningen för allergologi och deltar bland annat i SFFA:s revidering av AIT-dokumentet som beräknas vara klart under 2018.