Nordiskt samarbete

Nordiskt samarbete sedan 2015

Under 2015 påböjade ASTA ett samarbete med systerföreningar i de nordiska länderna. Vid ett möte 2015 i Helsingfors la.des grunden för detta samarbete. På mötet 2016 i Köpenhamn vidareutvecklades tankarna på en gemensam utbildningsplattform och möjligheterna att auskultera hos varandra.