BLFal

ASTA:s barnsjuksköterskor har ett nära samarbete med BLFal - Svenska barnläkarföreningens Delföreningen för allergi och lungmedicin  och har ett årligt gemensamt möte för diskussion kring behov av gemensam aktivitet. Exempel på detta är framtagande av egenvårdsplaner, behandlingsplaner och mallar för hem- och skolbesök.