Luftvägsregistret

 

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper verksamheter på alla vårdnivåer inom hälso- och sjukvården att följa sina insatser för astma och KOL-patienter. Registret kan användas i såväl det verksamhetsnära förbättringsarbetet som i mötet med patienten.

Allt fler verksamheter väljer att använda registret. 

Så blir man ny användare

Vill du ansluta din enhet till Luftvägsregistret behöver vi få veta namn på enheten, adress, vem som är verksamhetschef och VIP-nummer. Maila uppgifterna till luftvagsregistret@registercentrum.se så hör vi av oss.

För att kunna registrera i Luftvägsregistret krävs att man har så kallat SITHS-kort alternativt Mobilt BankID.
Enskilda medarbetare som ska registrera måste också förtecknas som användare i Luftvägsregistret. Vi behöver få uppgift om enhet och medarbetarens namn och kontaktuppgifter. Maila till luftvagsregistret@registercentrum.se.
Därefter återkommer vi med inloggningsuppgifter.

Mer information hittar du förstås på Luftvägsregistrets hemsida: www.luftvagsregistret.se

Obs! Glöm inte att kontakta Luftvägsregistret om du byter arbetsplats!