Luftvägsregistret

 

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper verksamheter på alla vårdnivåer inom hälso- och sjukvården att följa sina insatser för astma och KOL-patienter. Registret kan användas i såväl det verksamhetsnära förbättringsarbetet som i mötet med patienten.

Allt fler verksamheter väljer att använda registret. 

Så blir man ny användare

Luftvägsregistrets hemsida är uppdaterad i april - ny information för användare och Nya användare.

Se länk

https://lvr.registercentrum.se/stod-for-vardpersonal/instruktioner-for-luftvagsregistret/sa-blir-man-ny-anvandare/p/HkAP2keXx

 Vill du ansluta din enhet till Luftvägsregistret behöver vi få veta namn på enheten, adress, vem som är verksamhetschef och VIP-nummer. Maila uppgifterna till luftvagsregistret@registercentrum.se så hör vi av oss.

För att kunna registrera i Luftvägsregistret krävs att man har så kallat SITHS-kort alternativt Mobilt BankID.
Enskilda medarbetare som ska registrera måste också förtecknas som användare i Luftvägsregistret. Vi behöver få uppgift om enhet och medarbetarens namn och kontaktuppgifter. Maila till luftvagsregistret@registercentrum.se.
Därefter återkommer vi med inloggningsuppgifter.

Mer information hittar du förstås på Luftvägsregistrets hemsida: www.luftvagsregistret.se

Obs! Glöm inte att kontakta Luftvägsregistret om du byter arbetsplats!