ERS/ERNA

European respiratory nurses association (ERNA) är ett nätverk för nationella sjuksköterskeorganisationer verksamma inom astma, allergi och KOL området i Europa.

Föreningar från Stor Britannien, Danmark, Finland, och Sverige men man hoppas fler länder ansluter. Det övergripande målet med nätverket är att förbättra vården och omvårdnaden av personer med astma, allergi och KOLsjukdom.

Nätverket vill också bidra till samverkan och kunskapsspridning mellan sjuksköterskeorganisationer samt erbjuda aktuell information om utbildning, forskning och klinisk kompetens. 

I styrgruppen för ERNA ingår: Birthe Dahl Hellqvist- The Danish Society of Respiratory and Allergy Nurses, FSLA, Denmark Inger Kull - The Swedish Society for Asthma, Allergy and COPD nursing, ASTA, Sweden Wendy Preston - The Association of Respiratory Nurse Specialists, ARNS, UK Monica Fletcher – Education for Health, UK

Du hittar mer information om ERNA på www.erna.eu