Samarbeten

ASTA bedriver nationellt och internationellt samarbete med andra organisationer och föreningar inom ämnesområdet astma, allergi och KOL.