Medlemskap

Hur blir du medlem?

Nytt fr.o.m. 25 maj 2018 är en nya personuppgiftslagen GDPR Läs mer om hur du berörs!

Medlemsavgiften är 200:- per år

Avgiften ska första gången direkt betalas in av dig på 

Bankgiro 5561-3673

Därefter måste du skicka mail till Susanne Bengtsson Lund (se nedan) meddela namn, personnummer (obs! 10 siffror), hemadress, arbetsplats, mailadress, och mobilnummer alt annat telefonnummer. 

Får du ej mail eller medlemsbrev från medlemsansvarig Susanne Bengtsson Lund så kan det bero på att din mailadress ej är uppdaterad eller att det hamnat i SPAMkorgen. 

GLÖM EJ betala in pengarna på bankgirot- om du glömmer det så är du inte medlem, trots mail till Susanne!
Maila din mailadress till: info@allergikonsulentvg.se för att du skall få våra utskick. 

 I början av varje kalenderår kommer faktureras medlemsavgiften via Vårdförbundet.

Om medlemsavgiften ej betalats in innan 1 juni faller man ur medlemsregistret.