Medlemskap

Hur blir du medlem?

Medlemsavgiften är 200:- per år

Avgiften ska första gången direkt betalas in av dig på 

Bankgiro 5561-3673

Därefter måste du skicka mail till Susanne Bengtsson Lúnd (se nedan) meddela namn, personnummer (obs! 10 siffror), hemadress, arbetsplats, mailadress, och mobilnummer alt annat telefonnummer. 

(Alla dessa är obligatoriska men behandlas förstås konfidentiellt)

info@allergikonsulentvg.se

 

GLÖM EJ betala in pengarna på bankgirot- om du glömmer det så är du inte medlem, trots mail till Susanne!

.......................................

 I början av varje kalenderår kommer därefter medlemsavgiften att faktureras via Vårdförbundet.

Om medlemsavgiften ej betalats in innan 1 juni faller man ur medlemsregistret.

Senast publicerad: 2017-02-06