Styrelsen

 

 Ann-Britt Zakrisson, ordförande för ASTA sedan april 2014

Arbetar som distriktssköterska på Laxå vårdcentral, Region Örebro Län, sedan 1987 och har där haft en sjuksköterskeledd astma/KOL-mottagning sedan 1994 som utreder och behandlar både barn och vuxna. Är disputerad med dr sedan 2011 och arbetar som Forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Fakulteten för Medicin och Hälsa, Örebro Universitet och bedriver forskning om KOL och patientundervisning i primärvården. Mitt bidrag som ordförande i ASTA hoppas jag kan vara utveckling av professionen, en kunskapsstyrd verksamhet och evidensbaserat arbete.

 Margareta Eriksson, kassör.

Arbetar sedan 1985 på Allergimottagningen på Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset,  Södersjukhuset, Stockholm. Sedan 2003 arbetar jag som forskningssjuksköterska. Vald som ASTAs  kassör (f.o.m årsmötet 2010 )

 
 Pia Kalm-Stephens , sekreterare

Arbetar på Allergimottagningen för barn och ungdom på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala halvtid och är halvtid doktorand. Jag har varit med i ASTA:s styrelse sedan 2010 och sekreterare sedan 2011. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn med astma och allergier och dessutom av arbetet som forskningssjuksköterska i olika studier, så jag hoppas att jag kunnat bidra med den erfarenheten i mitt styrelsearbete. Men, främst tycker jag att det gett mig så mycket att få vara del av en så aktiv förening med så många engagerade medlemmar och styrelsemedlemmar.

 Therese Sterner, vice ordförande

Arbetar: Leg. Sjuksköterska och doktorand. Samordnande Allergisjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus 2006-2015. Numera Allergikonsulent i egen regi samt uppdrag på Allergikompetenscentrum Syd. Har tidigare bl a arbetat som sjuksköterska och arbetsledare på Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Blev invald i styrelsen 2011. Ser fram emot att vara med och utveckla ASTA som organisation och förhoppningsvis bidra med att öka kunskapen om allergisjukvården.

     Sara Appeltofft, ledamot 

Arbetar som enhetschef på Vårdcentralen Råå i Helsingborg och har gjort det sedan 2014. Har arbetet som astma-/allergi- och KOL-sjuksköterska sedan 2001 och har läst 22,5 Hp inom området. Har tidigare jobbat på Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, främst med metabola och neurologiska sjukdomar. Sedan 2013 är jag tillsammans med två kollegor med och utbildar i Spirometrikörkortet i Skåne. Jag föreläser även tillsammans med en kollega i kursen ”Allergi, Astma och KOL för läkare i primärvården”.  Jag blev invald i styrelsen 2014. Mitt mål i styrelsen är att bidra med kunskap och erfarenhet för patienter med astma, allergi och KOL ur ett primärvårdsperspektiv.  

 Susanne Lund-Bengtsson, ledamot  och medlemsansvarig

Arbetar som enhetschef inom Barn och ungdomskliniken, NÄL i Trollhättan. Barnsjuksköterska och har tidigare arbetat som  allergikonsulent i NU - sjukvården och nu som allergikonsulent i egen regi. Ledamot i styrelsen sedan 2014. Medlem i Centrumrådet för allergologi i VG- regionen. Föreläser inom ämnet astma, allergi och annan överkänslighet på Högskolan Väst. Jag hoppas kunna bidra med kunskap och arbeta för att patienter med astma och allergi skall erhålla en evidensbaserad och effektiv vård med högsta möjliga kvalitet i deras vardag. 

     Kersti Theander, ledamot

Arbetar som forskningschef i Landstinget i Värmland. Jag hoppas kunna bidra med och arbeta för att patienter med KOL skall erhålla en evidensbaserad och effektiv vård med högsta möjliga kvalitet. Erfarenheter från universitet och arbete som universitetslärare hoppas jag ochså skall vara ett bidrag i styrelsearbetet.

  Maria Rosengren, ledamot

Arbetar som Distriktssköterska på Ekerö VC  i  Stockholm med sjuksköterskeledd Astma/KOL mottagning. Har sen 2014 även uppdraget som vårdutvecklingsledare på Akademiskt Primärvårdscentrum inom kunskapsteamet Astma /KOL där jag bl.a. är med och utbildar i Nationellt Spirometrikörkort.  Min förhoppning är att kunna bidra med mina erfarenheter från primärvården i mitt arbete inom ASTA.

 Birgitta Lagercrantz, webbmaster, adjungerad i styrelsen.

Arbetar som allergikonsulent i Kronobergs län, knuten till Barn- och ungdomskliniken, Växjö men jobbar för både barn och vuxna. Webmaster sedan många år. Distriktsköterska, fil mag, bl a 30 hp i omvårdnad vid astma och KOL och 37,5 hp i eHälsa

 e-post: birgitta.lagercrantz@kronoberg.se  

 Marianne Eduards, webmaster, adjungerad i styrelsen

Arbetar som enhetschef och astma/KOL-sjuksköterska på Liljeholmens vårdcentral i Stockholm,samt som vårdutvecklingsledare på Akademiskt Primärvårdscentrum. Jag har 30 hp i Omvårdnad vid asmta och KOL Jag har arbetat med astma,allergi och KOL sedan 1991 i både primärvård och inom forskning och specialistvård. Jag ser det som en viktig och spännande uppgift att jobba med ASTA:s hemsida!

 -------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakta gärna någon av oss "hemsideansvariga" om det är något du önskar sprida på ASTAs hemsida.

---------------------------------------------------------------------------------------