Arbetsgrupper

I vänstermenyn hittar du ASTA:s egna kvalitetsdokument samt andra dokument och riktlinjer inom ämnesområdet.

Dokument angående Luftvägsprovokationer sammanställt av ASTA 2017.

Pågående arbeten:

Kommande arbeten:

Kriterier för sjuksköterskor på lungklinik vuxen och barnsjuksköterskor på barnkliniker.

Mångkulturellt arbete - vad behöver vi veta? Vilka speciella behov finns? Vill du vara med i detta viktiga arbete, kontakta då Therese Sterner  t.sterner@allergikonsultskåne.se 

Avslutade arbeten:

Pricktest dokumentet (2013 - 2015),

Eksemdokumentet (2011 - 2015),

Kompetensbeskrivningen

Spirometridokumentet (2015 - 2017)

ASTAs styrelse har bestämt att samtliga arbetsgrupper inom föreningen i samband med möten ska skriva ett underlag som sedan skickas till vår kassör Margaretha Eriksson. ( du når henne via "Kontakta oss" längst ner till höger på denna sida.)

 Underlag för möte.