ASTAs stadgar

Specialistsektionen för astma, allergi, och KOL-sjuksköterskor är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor, som är verksamma inom eller har ett intresse för ämnesområdet astma, allergi och Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL).

Läs mer om föreningens orginisation och stadgar:

ASTAs Stadgar.