LÄS HÄR HUR DU SÖKER stipendie och medlemsbidrag

Stipendium och medlemsbidrag kan sökas om du varit medlem i ASTA i minst 2 år

Utlysning av forsknings och utvecklingsstipendium 

Två stipendier på 50 000 kr vardera avser att stimulera till ökad omvårdnadsforskning inom ämnesområdet astma, allergi och KOL. Stipendiet kan sökas av ASTA medlem som varit medlem i minst 2 år och som avser att driva forsknings och eller utvecklingsprojekt inom ämnesområdet. 

 

Utlysning av ASTA stipendium      Ansökan ASTA stipendium

 

Utlysning av Evas minnesfond        Ansökan Evas minnesfond

 

  -----------------------------------------------

Medlemsbidrag

Styrelsen har i flera år avsatt medel för ASTA medlemmar för att fortlöpande kunna ansöka om mindre bidrag för kvalitetsprojekt. Det kan t.ex. handla om medel för att bekosta inträdesavgift till kongress där eget arbete ska presenteras, medel för att ta fram poster eller resekostnad.

Den som får medel ska sedan återföra resultatet till ASTA genom en skriftlig presentation på hemsidan. Medlemsbidrag kan sökas fortlöpande under året.