Viktig info om EPIPEN

Vänligen se bifogat meddelande om indragning av vissa batcher av Epipen® och Epipen® Jr. Jag undrar om ni har möjlighet att distribuera informationen till era ASTA-medlemmar elektroniskt via ert medlemsregister? Då detta rör en patientgrupp som ofta har kontakt med astmasköterska så är vi måna om att sköterskorna får kännedom om indragningen. 

För mer information läs också på Läkemedelsverkets hemsida: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Indragning-av-ytterligare-EpiPen-och-EpiPen-Jr-adrenalinpennor/

 Vänliga hälsningar
Gunilla Ohlsson
Produktchef/Product Manager
Meda AB (A Mylan Company)