Spacersammanställning

Nu finns en sammanställning av de vanligaste spacrarna på marknaden och hur man kan använda dem!

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator