Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten

I denna artikel av Tanja Gustafsson et.al. beskrivs astma/KOL-sjuksköterskans ambition att nå fram till patienten och dilemmat med att inte ha tillräckligt med tid eller möjlighet att samverka med andra professioner m.m. Många av oss känner igen sig!

Gustafsson_et_al-2018-Nursing_Open.pdf