Omvårdnad - en fråga om liv och död!

Omvårdnad - en fråga om liv och död! Läs om kampanjen som ska pågå 2018 - 2019!