Omvårdnad vid astma, allergi och KOL

Nu kan du söka den populära utbildningen som KI håller på Södersjukhuset i Stockholm!

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL del 1

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL del 2