Living with a severe allergy

Studien visar at både ungdomar och deras föräldraruppgav att d tog ansvar för att sköta sjukdomen, .men på olika sätt. Vårdpersonal behöver ta hänsyn till detta för att kunna stödja både ungdomar och föräldrar i egnvård och skiftet i ansvar som sker under tonåren. i egenvård.

pdf.pdf