Bra att veta....

................................................................................. 

Lite saker som lagts in på ASTAs slutna facebook sida:

Info ang Bronkoscopi:

https://www.facebook.com/157287727618008/videos/1731937356819696/

 ..................................................................................

Astma- och Allergiförbundet 

Har du doftöverkänslighet och vill hjälpa forskarna utveckla stöd till personer med SHR/MCS-diagnos?
Forskarlaget på Umeå universitet söker nu personer från hela Sverige med multipel kemisk känslighet (MCS) och/eller sensorisk hyperreaktivitet (SHR) för en enkätstudie om funktionshinder och hälsa. Det handlar om att svara på några frågor i en enkät.
Forskningen, som finansieras av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, syftar till att personer med MCS/SHR ska få rätt hjälp och stöd från sjukvård, arbetsförmedling och försäkringskassa. 
Kontakta Anna Söderholm (anna.soderholm@umu.se) så får du mer information och kan anmäla dig till studien eller läs mer här:

http://www.phmed.umu.se/enheter/envmed/forskning/forskningsprojekt/enkatinstrument-for-icf-klassificering-av-mcs-shr--/

 

  

-