Nytt

Nyheter och intressanta artiklar läggs ibland upp i vår slutna FB-grupp, välkommen att gå med!

Upptäcker vi patienter med astma och KOL?

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

Vården behöver bli bättre på att upptäcka patienter med astma och KOL, och alltid erbjuda rökavvänjning. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL.I Sverige har omkring 800 000 personer astma och 400 000-700 000 personer KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer i KOL och dödligheten ökar, främst bland kvinnor. Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna. Men framför allt visar den på förbättringsområden, då vården skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Här laddar du ner eller beställer utvärderingen om vården vid astma och KOL.

Uppdaterat spirometridokument frånATS

Uppdaterat spirometridokument frånATS

Kunskapsöversikt ersätter allergibroschyrer

Nya kunskapsöversikter ger sjukvården, och andra yrkesgrupper, fakta om de livsmedel och ämnen som är vanliga orsaker till allergi och annan överkänslighet mot mat. Det kan underlätta rådgivning till patienter med allergi eller annan överkänslighet så att rätt livsmedel undviks.

Läs mer och hitta bra information på Livsmedelsverkets hemsida!

 • Omvårdnad vid astma, allergi och KOL

  Nu kan du söka den populära utbildningen som KI håller på Södersjukhuset i Stockholm! Omvårdnad vid astma, allergi och KOL del 1 Omvårdnad vid astma, allergi och KOL del 2
 • Uppdaterat spirometridokument frånATS

  AT har hösten 2019 kommit med en artikel med uppdaterade rekommendationer, bl.a. lyts hygienaspekten upp samt lite nyheter kring kontraindikationer. Läs mer: Standardization of Spirometry 2019 Update, ATS-ERS, Executive summary.pdf
 • Komponenthandboken

  Ny upplaga av komponenthandboken! Det bästa sättet för läsare att alltid få läsa den senaste upplagan är att inte ladda hem denna utan gå in på https://vardgivarguiden.se/utveckling/vardutveckling/kunskapscentrum-matallergi-hos-barn/
 • Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

  SVD 191229
 • NY rapport ang introduktion av mat

  I korthet visar rapporten att tidig introduktion av allergena födoämnen varken ökar eller minskar risken för matallergi. Några studier visar på en minskad risk associerat med tidig introduktion av ägg och jordnöt men evidensen är ej tillräcklig.
 • Spacer

  Sammanställning om spacers för inhalationsterapi och hur viktigt det att vårdgivare kan lära ut tekniken för att få ett optimalt resultat av behandling.
 • Sjuksköterskor bör ges chans till forskning

  Sjuksköterskor ges chans till forskning
 • Promoting and achieving excellence

  Promoting and achieving excellence in the integrated allergy care_ Skypala et al 2018.pdf
 • Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvård

  Kull I, Ställberg B. Astma KOL-mottagning Nya kriterier LT 2018.pdf
 • Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten

  Gustafsson_et_al-2018-Nursing_Open.pdf