Nytt

Nyheter och intressanta artiklar läggs ibland upp i vår slutna FB-grupp, välkommen att gå med!

Upptäcker vi patienter med astma och KOL?

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

Vården behöver bli bättre på att upptäcka patienter med astma och KOL, och alltid erbjuda rökavvänjning. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL.I Sverige har omkring 800 000 personer astma och 400 000-700 000 personer KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer i KOL och dödligheten ökar, främst bland kvinnor. Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna. Men framför allt visar den på förbättringsområden, då vården skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Här laddar du ner eller beställer utvärderingen om vården vid astma och KOL.

Interproffessionell samverkan SKL

Interproffessionell samverkan SKL

Sjuksköterskor bör ges chans till forskning

Sjuksköterskor bör ges chans till forskning

Promoting and achieving excellence

Promoting and achieving excellence

Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten

Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten

AllergiSmart

AllergiSmart

GDPR

GDPR

Fysisk aktivitet för unga

Fysisk aktivitet för unga

Omvårdnad - en fråga om liv och död!

Omvårdnad - en fråga om liv och död!

Folkhälsorapport 2017

Folkhälsorapport 2017

Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvård

Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvård

Nya spirometridokumentet

Nya spirometridokumentet

Viktig info om EPIPEN

Viktig info om EPIPEN

Hjälpmedel vid etiska diskussioner

Hjälpmedel vid etiska diskussioner

Film om eksem

Film om eksem