Nytt

Nyheter och intressanta artiklar läggs ibland upp i vår slutna FB-grupp, välkommen att gå med!

 • Covid-19 - astma, allergi och KOL

  Dessa tider med ett nytt, okänt och mycket smittsamt virus ger oss många frågeställningar - hur gör vi med våra mottagningar? Hur ska vi akutbehandla? mm Tyvärr nås vi av motstridig information och det finns inte alltid entydig evidens. Våra regionala ...
 • Spacersammanställning

  Nu finns en sammanställning av de vanligaste spacrarna på marknaden och hur man kan använda dem! Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator
 • Omvårdnad vid astma, allergi och KOL

  Nu kan du söka den populära utbildningen som KI håller på Södersjukhuset i Stockholm! Omvårdnad vid astma, allergi och KOL del 1 Omvårdnad vid astma, allergi och KOL del 2
 • Uppdaterat spirometridokument frånATS

  AT har hösten 2019 kommit med en artikel med uppdaterade rekommendationer, bl.a. lyts hygienaspekten upp samt lite nyheter kring kontraindikationer. Läs mer: Standardization of Spirometry 2019 Update, ATS-ERS, Executive summary.pdf
 • Komponenthandboken

  Ny upplaga av komponenthandboken! Det bästa sättet för läsare att alltid få läsa den senaste upplagan är att inte ladda hem denna utan gå in på https://vardgivarguiden.se/utveckling/vardutveckling/kunskapscentrum-matallergi-hos-barn/
 • Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

  SVD 191229
 • NY rapport ang introduktion av mat

  I korthet visar rapporten att tidig introduktion av allergena födoämnen varken ökar eller minskar risken för matallergi. Några studier visar på en minskad risk associerat med tidig introduktion av ägg och jordnöt men evidensen är ej tillräcklig.
 • Spacer

  Sammanställning om spacers för inhalationsterapi och hur viktigt det att vårdgivare kan lära ut tekniken för att få ett optimalt resultat av behandling.
 • Sjuksköterskor bör ges chans till forskning

  Sjuksköterskor ges chans till forskning
 • Promoting and achieving excellence

  Promoting and achieving excellence in the integrated allergy care_ Skypala et al 2018.pdf
 • Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvård

  Kull I, Ställberg B. Astma KOL-mottagning Nya kriterier LT 2018.pdf
 • Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten

  Gustafsson_et_al-2018-Nursing_Open.pdf