Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

Nytt

Nyheter och intressanta artiklar läggs ibland upp i vår slutna FB-grupp, välkommen att gå med!

Upptäcker vi patienter med astma och KOL?

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

Vården behöver bli bättre på att upptäcka patienter med astma och KOL, och alltid erbjuda rökavvänjning. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL.I Sverige har omkring 800 000 personer astma och 400 000-700 000 personer KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer i KOL och dödligheten ökar, främst bland kvinnor. Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna. Men framför allt visar den på förbättringsområden, då vården skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Här laddar du ner eller beställer utvärderingen om vården vid astma och KOL.

Kunskapsöversikt ersätter allergibroschyrer

Nya kunskapsöversikter ger sjukvården, och andra yrkesgrupper, fakta om de livsmedel och ämnen som är vanliga orsaker till allergi och annan överkänslighet mot mat. Det kan underlätta rådgivning till patienter med allergi eller annan överkänslighet så att rätt livsmedel undviks.

Läs mer och hitta bra information på Livsmedelsverkets hemsida!

 • Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

  SVD 191229
 • Ang utbildningar 2020

 • Living with a severe allergy

  pdf.pdf
 • NY rapport ang introduktion av mat

  I korthet visar rapporten att tidig introduktion av allergena födoämnen varken ökar eller minskar risken för matallergi. Några studier visar på en minskad risk associerat med tidig introduktion av ägg och jordnöt men evidensen är ej tillräcklig.
 • Spacer

  Sammanställning om spacers för inhalationsterapi och hur viktigt det att vårdgivare kan lära ut tekniken för att få ett optimalt resultat av behandling.
 • Interproffessionell samverkan SKL

  Dokument om interproffessonell samverkan på SKL:s hemsida
 • Sjuksköterskor bör ges chans till forskning

  Sjuksköterskor ges chans till forskning
 • Promoting and achieving excellence

  Promoting and achieving excellence in the integrated allergy care_ Skypala et al 2018.pdf
 • AllergiSmart

  Upptäck Astma- och Allergiförbundets webtjänst AllergiSmart. Bra att tipsa patienter om! https://allergismart.se/
 • Fysisk aktivitet för unga

  Vikten av fysisk aktivitet hos ungdomar med allergi och /eller astma - ett hjälpmedel för dig som ssk för att främja fysisk aktivitet i ditt arbete med barn och ungdomar som har allergi och astma.
 • GDPR

  Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. ASTA och du som medlem kan beröras. Om du inte accepterar handhavanet av dina personuppgifter så vänligen hör av dig till ASTA. Läs mer!
 • Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvård

  Kull I, Ställberg B. Astma KOL-mottagning Nya kriterier LT 2018.pdf
 • Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten

  Gustafsson_et_al-2018-Nursing_Open.pdf
 • Omvårdnad - en fråga om liv och död!

  Omvårdnad - en fråga om liv och död!  Läs om kampanjen som ska pågå 2018 - 2019!
 • Upprop för bättre astma/allergivård

  Läs mer och skriv på uppropet via länken! ASTA har skrivit under som organisation.
 • Folkhälsorapport 2017

  Utdrag ur folkhälsomyndighetens rapport om sjuklighet:  Självrapporterad allergi* 16–84 år Förgymnasial: 27 procent 2016 Gymnasial: 31 procent 2016 Eftergymnasial: 33 procent 2016  Ökade i samtliga grupper Självrapporterad astma* 16–84 år Förgym
 • Bra att veta....

  .................................................................................  Lite saker som lagts in på ASTAs slutna facebook sida: Info ang Bronkoscopi: https://www.facebook.com/157287727618008/videos/1731937356819696/  .....
 • Viktig info om EPIPEN

  Vänligen se bifogat meddelande om indragning av vissa batcher av Epipen® och Epipen® Jr. Jag undrar om ni har möjlighet att distribuera informationen till era ASTA-medlemmar elektroniskt via ert medlemsregister? Då detta rör en patientgrupp som ofta har ...
 • Nya spirometridokumentet

  Nu finns det nya Omvårdnasdokumentet för spirometri!
 • Tack från Trollhättan.

  Varmt tack till er alla som medverkade på ASTA-dagarna i Trollhättan 30-31 mars 2017. Er kompetens, glädje och energi  bidrog till att våra ASTA-dagar blev mycket uppskattade. Vi i lokala arrangörsgruppen känner oss hedrade och glada över att så mång
 • Sök utbildning till hösten!

  Håll koll på Kalendariet för höstens poängutbildningar!
 • Film om eksem

  Hudteamet på Sacchska barn och ungdomssjukhuset har gjort några illustrativa filmer om eksembehandling som måste ses!