Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes
Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.

Bild på publikationen

Korrekt injektionsteknik är lika viktig i diabetesbehandlingen som valet av läkemedel och som den ordinerade dosen. Det kan vara bra att diskutera med patienten om eventuell rädsla eller tveksamhet föreligger inför injektionsstart.

Patienten behöver både teoretisk och praktisk information innan injektionsstart utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Sjuksköterskan bör ha ett personcentrerat förhållningssätt för att få en helhetsbild av patienten och hens livsvärld för att kunna diskutera fördelar och nackdelar med den aktuella behandlingen utifrån patientens livsvärld och diabetessjukdomen.

Det är viktigt för patienten att veta hur läkemedlet verkar, var det skall injiceras, hur det skall injiceras och hur det skall förvaras. Det är även viktigt att känna till symptom på höga och låga glukosvärden och att kunna åtgärda och förebygga dessa på ett adekvat sätt. Patienten ska erhålla både muntlig och skriftlig information om injektionsteknik och om läkemedlet.

Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes (pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster)

  • Bild på publikationen Ledtal för diabetessjuksköterskor

    Ledtal för diabetessjuksköterskor

    Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Diabetesförbundet och Svensk förening för diabetologi utarbetat så kallade ledtal.