Ledtal för diabetessjuksköterskor

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening utarbetat så kallade ledtal.

Bild på publikationen Ledtal för diabetessjuksköterskor

Begreppet ledtal innebär rekommendation om hur många patienter som anses vara rimligt att ansvara för per heltidstjänst som diabetessjuksköterska. Ledtalen är ett steg mot att se till att personer med diabetes får en patientsäker och jämlik vård oavsett bostadsort, då det föreligger stora skillnader runt om i landet.

Med föreliggande kartläggning hoppas vi att ledtalen för diabetessjuksköterskor tas på allvar för att garantera en jämlik och god diabetesvård oavsett bostadsort.

Ledtal för diabetessjuksköterskor (pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster)

  • Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

    Föreningen Nikola nätverk har i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram ett kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion.

  • Bild på publikationen "Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes"

    Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

    Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.