I samverkan med sektioner

Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk består av drygt 50 sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserad av ett specialområde inom omvårdnad. Här samlar vi de publikationer vi tagit fram i samarbete med våra sektioner och nätverk.

Publikationer i samverkan med sektioner

 • Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

  Föreningen Nikola nätverk har i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram ett kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion.

 • Bild på publikationen "Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes"

  Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.

 • Bild på publikationen Ledtal för diabetessjuksköterskor

  Ledtal för diabetessjuksköterskor

  Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening utarbetat så kallade ledtal.