Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienter och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.

Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

Med denna strategi vill föreningen peka på viktiga förutsättningar och kompetensbehov för att förverkliga en e-hälsa som ger patienter och närstående ett mervärde. Benämningen e-hälsa används i stället för termen omvårdnadsinformatik för att sätta fokus på hälsa som effekt av omvårdnad med stöd av digital teknik.

Strategin beskriver sjuksköterskors ansvar för att skapa en relation med patienter och närstående baserad på en humanistisk människosyn även när digitala hjälpmedel används. Den lyfter också fram vikten av att sjuksköterskor deltar för att påverka att de e-hälsotjänster som utvecklas stödjer omvårdnad.

Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa (pdf, 730 kB, öppnas i nytt fönster)

eHealth a Strategy for Nurses (pdf, 1 031 kB, opens i new window)

Beställ Sjuksköterskors arbete med e-hälsa