eHälsa

Sjuksköterskors engagemang och kunskap är viktigt för utvecklingen av e-hälsa inom omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening anser att e-hälsa ska stödja en personcentrerad vård.

Vår Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa riktar sig till sjuksköterskor inom patientnära arbete, arbetsledning, administration, utbildning och forskning

Publikationer inom e-hälsa

  • Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

    Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

    I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienters och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.