Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor

Sjuksköterskans kompetens är en garant för en säker patientvård. Vår förhoppning är att Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor ska fungera som stimulans i debatten om vad som krävs av sjuksköterskors utbildning för en god, säker och trygg patientvård.

Bild på omslag Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfråg

Sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad har efter mer än 30 års svensk utveckling sprängt vallen med över tusen disputerade sjuksköterskor.

Ny medicinsk teknologi och utveckling av nya läkemedel vidgar gränserna för vad som är möjligt gällande diagnostik och behandling i framtiden. Omvårdnadsvetenskapen blir allt mer specialiserad. Informations- och kommunikationsteknologin är endast i början av sina möjligheter.

Sammantaget leder denna intensiva utveckling inom vården och omsorgens områden till att det ställs nya krav på sjuksköterskors kompetens.

Hur ser svensk hälso- och sjukvård ut i dag och vilka är de behov som ska tillfredsställas och vilka kompetenser behövs nu och framåt? Om det och mer kan du läsa i vår strategi för utbildningsfrågor.

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor (pdf, 430 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ Strategi för utbildningsfrågor

Publikationer inom området utbildning

  • Omslag till Äldrepersoners rätt till omvårdnad - behov, kompetenser, myter och evidens

    Äldre personers rätt till omvårdnad

    År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov.

  • Fotografi: ambulanssjuksköterska springer med patient i sjukhussäng

    Satsa på specialistsjuksköterskan

    Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv.