Satsa på specialistsjuksköterskan

Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv. I dag anställs nyutexaminerade sjuksköterskor inom högspecialiserad vård trots att arbetsuppgifterna kräver specialistkompetens.

Fotografi: ambulanssjuksköterska springer med patient i sjukhussäng

År 1995 hade Sverige 65 procent specialistutbildade sjuksköterskor. I dag har den siffran sjunkit till 47 procent. Det gäller framför allt inom barnsjukvård, medicin, kirurgi, operation och psykiatri.

Inom kommunal äldrevård har knappt två procent av sjuksköterskorna en specialistutbildning inom äldrevård. Inom barn och ungdom saknar upp till 60 procent av sjuksköterskorna specialistkompetens. På vissa vårdenheter är det ännu fler.

Nu måste vi vända trenden!

Satsa på specialistsjuksköterskan (pdf, 289 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ Satsa på specialistsjuksköterskan

Fler publikationer inom utbildning

  • Omslag till Äldrepersoners rätt till omvårdnad - behov, kompetenser, myter och evidens

    Äldre personers rätt till omvårdnad

    År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov.

  • Bild på omslag Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfråg

    Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor

    Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor vill stimulera i debatten om vad som krävs av sjuksköterskors utbildning för en god, säker och trygg patientvård.