Utbildning

Utvecklingen framåt går mot att omvårdnad blir allt mer specialiserad. Vårdens och omsorgens intensiva utveckling ställer nya krav på sjuksköterskors kompetens.

Om vi räknar med att en sjuksköterska är yrkesverksam i cirka 40-45 år så är vi framme vid år 2050 eller mer. Hur ser svensk hälso- och sjukvård ut i dag och fram till år 2050, vilka är de behov som ska tillfredsställas och vilka kompetenser behövs nu och framåt?

Publikationer inom området utbildning

 • Omslag till Äldrepersoners rätt till omvårdnad - behov, kompetenser, myter och evidens

  Äldre personers rätt till omvårdnad

  År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov.

 • Fotografi: ambulanssjuksköterska springer med patient i sjukhussäng

  Satsa på specialistsjuksköterskan

  Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv.

 • Bild på omslag Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfråg

  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor

  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor vill stimulera i debatten om vad som krävs av sjuksköterskors utbildning för en god, säker och trygg patientvård.