Om att minska risken för skador på urinblåsan

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för att minska risken för skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård.

Bild på omslag Re-Aktion om att minska risken för skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård

Många patienter riskerar att drabbas av blåsövertänjning, och därför är det av största vikt att sjuksköterskor har goda kunskaper om orsaker, riskfaktorer, förebyggande åtgärder och behandling.

Re-Aktion om att minska risken för skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kunskapsunderlag i serien Re-Aktion

 • Bild på publikationen Reaktion 11

  Om att minska risken för undernäring

  Sjuksköterskan inom vård och omsorg har en central roll i teamet när det gäller att stödja personers möjligheter att äta och dricka. Om detta kan du läsa i Svensk sjuksköterskeförenings kunskapsunderlag för att minska risken för undernäring, särskilt hos äldre personer.

 • Bild på omslag Re-Aktion för adekvat bedömning av kroppstemperatur

  Om adekvat bedömning av kroppstemperatur

  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för för adekvat bedömning av kroppstemperatur. Bedömningen av kroppstemperatur har stor betydelse för i klinisk praxis för beslut om omvårdnad, medicinsk diagnos, behandling och laboratorietester.

 • Bild på omslag Re-Aktion för att minska risken för sömnstörningar

  Om att minska risken för sömnstörningar

  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för att minska risken för sömnstörningar. Sömn är ett grundläggande fysiologiskt behov hos människan. Sömnen påverkar både vår livskvalitet, vårt psykiska och fysiska välmående, hur vi fungerar dagtid samt vår förmåga att hantera stressorer i vardagen.

 • Bild på omslag Re-Aktion om läkemedelsahantering

  Om läkemedelshantering

  Läkemedelshantering är en vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskor. Sjuksköterskor tar emot ordination, iordningställer och administrerar läkemedel till patienter samt utvärderar läkemedlets effekter och eventuella bieffekter.

 • Bild på omslag Kunskapsunderlag i serien Re-Aktion

  Om spolning av kvarvarande urinkateter

  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag avseende spolning av kvarvarande urinkateter, KAD (Kateter á demuer).

 • Omslag Re-Aktion om inläggning och skötsel av perifer venkateter

  Om perifer venkateter

  I det här kunskapsunderlaget kan du läsa om riktlinjer för inläggning och skötsel av perifer venkateter (PVK) så att den ger minsta möjliga obehag och lidande för patienten.