Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Omvårdnad - en fråga om liv och död

Sjuksköterskebristen leder till uppskjutna operationer, långa vårdköer och överbeläggningar som numera tillhör vardagen inom hälso- och sjukvården. Forskning inom kirurgisk och medicinsk vård visar att dödligheten ökar när andelen sjuksköterskor per patient minskar. För att åskådliggöra vilken bredd och kompetens omvårdnaden omfattar beskrivs i broschyren fyra ganska typiska patientberättelser som sjuksköterskor möter i sin vardag.

Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten. Bristen på sjuksköterskor i vården är allvarlig och hotar patientsäkerheten.

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande skillnad för vårdens möjligheter att skapa en säker vård med hög kvalitet. Det finns ett samband med högre dödlighet ju fler omvårdnadsaktiviteter som uteblivit till följd av låg sjuksköterskebemanning.

Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritisk till att vårdgivare försöker lösa bristen på sjuksköterskor genom att förorda lägre kompetens. Undersköterskor behövs i teamet men kan inte ersätta sjuksköterskor.

”Omvårdnad - en fråga om liv och död” riktar sig till främst beslutsfattare och politiker inom hälso- och sjukvård, men även till sjuksköterskor som vill belysa omvårdnadens bredd och sjuksköterskans kompetens. I broschyren kan du läsa om fyra patientberättelser, skrivna av erfarna sjuksköterskor, som visar sjuksköterskans och omvårdnadens betydelse för patienter och närstående.

Omvårdnad - en fråga om liv och död (pdf, 973 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ - en fråga om liv och död från vår webbutik

Fler publikationer om sjuksköterskans profession

 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.

 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.

 • Bild på omslag Sjuksköterskornas hus

  Sjuksköterskornas hus

  I den här broschyren tar Anna Götlind med läsaren på en snabb resa genom föreningens historia via unika föremål i föreningens historia och ordförandeporträtt som finns i Sjuksköterskornas hus.

 • Bild på omslag Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan

  Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan

  I Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan skildrar Anna Götlind föreningens historia ur ett övergripande och samhällsrelaterat perspektiv: hur föreningen bildas, utvecklas och förändras, och i vilka sammanhang den verkar.

 • Bild på omslag Kerstin Nordendahl - en sjuksköterska i tiden

  Kerstin Nordendahl - en sjuksköterska i tiden

  Rigmor Wendt skriver om sjuksköterskan Kerstin Nordendahl som på flera sätt haft en avgörande betydelse för sjuksköterskeyrkets utveckling. Nordendahls gärning är värd att lyftas fram både ur ett sjuksköterske-, kvinno- och samhällsperspektiv.

 • Bild på omslag Sjuksköterskornas Ödetorp - en fjällbygdsberättelse

  Sjuksköterskornas Ödetorp - en fjällbygdsberättelse

  Åke Olsson berättar om hur hans syster Cecilia år 1933 for från Tollarp i Skåne och köpte fastighet norr om Åreskutan samt hur Ödetorpet kom i Svensk sjuksköterskeförenings ägo.

 • Bild på omslag Broscher i svensk sjukvård

  Broscher i svensk sjukvård

  Kurt Kaijser berättar om sjuksköterskebroschernas historia fram till 1985, presenterade med färgbilder och text. 64 sidor.

 • Bild på omslag Granskning av Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar

  Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar

  På uppdrag av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse har Stina Valdenäs granskat publicerade forskningsartiklar i tidskriften Omvårdnadsmagasinet åren 2003 till och med 2011.

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening håller du dig uppdaterad inom omvårdnad och bidrar till professionens utveckling.

Bli medlem
Bli medlem