Kerstin Nordendahl - en sjuksköterska i tiden

Rigmor Wendt skriver om sjuksköterskan Kerstin Nordendahl som på flera sätt haft en avgörande betydelse för sjuksköterskeyrkets utveckling. Nordendahls gärning är värd att lyftas fram både ur ett sjuksköterske-, kvinno- och samhällsperspektiv.

Bild på omslag Kerstin Nordendahl - en sjuksköterska i tiden

Kerstin Nordendahl tillhörde den grupp av välutbildade sjuksköterskor, som strävade efter att förbättra utbildningen för landets sjuksköterskor och deltog aktivt i det arbetet inom Svensk sjuksköterskeförening.

Hon hade ett starkt engagemang för barnen och betonade starkt sambandet mellan hygien, hälsa och sociala villkor.
En studieresa till USA förstärkte hennes syn på helhetsperspektivets betydelse i omvårdnadsarbetet.

Kerstin  Nordendahl - en sjuksköterska i tiden publicerades som jubileumsskrift vid Svensk sjuksköterskeförenings
90-årsjubileum, den 14 mars 2000, som en hyllning till alla de sjuksköterskor som verkat för en utveckling av hälso- och sjukvården i samhällets tjänst.

Pris: 100 kronor (porto tillkommer). 85 sidor.
Boken beställs direkt från Svensk sjuksköterskeförening, tel 08-412 24 00, fax 08-412 24 24, e-post: info@swenurse.se

Publikationer om Svensk sjuksköterskeförening

 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.

 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.

 • Bild på omslag Sjuksköterskornas hus

  Sjuksköterskornas hus

  I den här broschyren tar Anna Götlind med läsaren på en snabb resa genom föreningens historia via unika föremål i föreningens historia och ordförandeporträtt som finns i Sjuksköterskornas hus.

 • Bild på omslag Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan

  Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan

  I Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan skildrar Anna Götlind föreningens historia ur ett övergripande och samhällsrelaterat perspektiv: hur föreningen bildas, utvecklas och förändras, och i vilka sammanhang den verkar.

 • Bild på omslag Sjuksköterskornas Ödetorp - en fjällbygdsberättelse

  Sjuksköterskornas Ödetorp - en fjällbygdsberättelse

  Åke Olsson berättar om hur hans syster Cecilia år 1933 for från Tollarp i Skåne och köpte fastighet norr om Åreskutan samt hur Ödetorpet kom i Svensk sjuksköterskeförenings ägo.

 • Bild på omslag Broscher i svensk sjukvård

  Broscher i svensk sjukvård

  Kurt Kaijser berättar om sjuksköterskebroschernas historia fram till 1985, presenterade med färgbilder och text. 64 sidor.

 • Bild på omslag Granskning av Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar

  Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar

  På uppdrag av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse har Stina Valdenäs granskat publicerade forskningsartiklar i tidskriften Omvårdnadsmagasinet åren 2003 till och med 2011.