Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Säker vård

För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga kärnkompetenser. Denna publikation beskriver på ett lättillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.

Bild på omslag Säker vård

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med fem andra professionsföreningar tidigare beskrivit kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap. Här beskriver vi nu kärnkompetensen säker vård.

Skriften beskriver med utgångspunkt i svensk vård, forskning och vårdutbildningar vilka kunskaper som behövs och förväntas av medarbetarna för att de ska kunna ge en säker vård. Vi beskriver också vad som karakteriserar en vårdorganisation där patientsäkerheten sätter sin prägel på all verksamhet.

Texten utgår från exempel på konkreta situationer i vårdens vardag. Samtidigt ger den en teoretisk grund som beskriver förutsättningarna för en säker vård, och hänvisar till forskning på området. För den som söker de absolut senaste rönen eller mer avancerad kunskap hänvisar vi till referenserna i slutet av denna skrift och annan litteratur.

Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner (pdf, 785 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ Säker vård

Fler publikationer inom området kvalitet

 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

 • Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.

 • Bild på omslag Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  Samhällets krav på uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet har ökat. Kvalitetsindikatorer kan utgöra underlag för nationella sammanställningar och analyser av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

 • Bild på omslag Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  För att de Nationella Kvalitetsregistren ska få större genomslag i förbättringsarbete är det angeläget att utveckla och registrera variabler som speglar samtliga vårdprofessioners arbete.

 • Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

  Teamarbete och förbättringskunskap

  I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska