Sjuksköterskan är nyckeln till vår hälsa

Lyssna till röster från leg. Sjuksköterskor som beskriver; stöd till patienten/eleven på skola, roll i relation till patienten/eleven på skola och sjuksköterskans bidrag och betydelse till en god hälsa för patienten/eleven på skola.

Klicka här för att läsa "Sjuksköterskan är nyckeln till vår hälsa".

 • Alkohol och äldre

  Alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, har ökat bland äldre i Sverige under de senaste åren.

 • Bild på omslag SSF om... Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

  Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

  Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd.

 • Omslag för broschyren Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.