Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd.

Bild på omslag SSF om... Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Den hälsofrämjande omvårdnaden bygger på en humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande istället för att fokusera på problem och diagnoser.

Den hälsofrämjande omvårdnadens insatser förutsätts utgå från ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med personen.

Vi har tagit fram denna skrift för att ge dig som arbetar med omvårdnad vägledning att bli än säkrare i din vardag.

SSF om... Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad (pdf, 169 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Fler publikationer i serien Svensk sjuksköterskeförening om...

  • Alkohol och äldre

    Alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, har ökat bland äldre i Sverige under de senaste åren.

  • Omslag för broschyren Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

    Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

    Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.