Omvårdnad - forskning och framtid

Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentrerad och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.

Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

Strategin för forskning inom omvårdnad beskriver vikten av att patienter, närstående och allmänhet i mycket högre grad ges möjlighet att delta i hela forskningsprocessen för att öka nyttiggörandet av forskningsresultat. Den beskriver också hur detta kan förverkligas genom principer för finansiering, utveckling av forskningsmiljöer och förbättrade organisatoriska förutsättningar.

Omvårdnad - forskning och framtid (pdf, 914 kB, öppnas i nytt fönster)

Nursing - Research and the future (pdf, 906 kB, opens i new window)

Beställ Omvårdnad – forskning och framtid

 • Bild på publikationen "Bra för äldre -forskning ger nya möjligheter"

  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

  Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.

 • Bild på omslag Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  All hälso- och sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är erfarenhetsbaserad kunskap? Många som konfronteras med begreppet ställer sig frågan, oavsett om man arbetar inom den patientnära vården och inom utbildning eller med ledarskap.

 • Bild på omslag Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

  Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

  Med rapporten, Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering, vill Svensk sjuksköterskeförening bidra till att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

 • Bild på omslag Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Varje år får cirka 30 000 personer diagnosen stroke. De kroppsliga, psykiska och sociala påfrestningarna är stora och omvårdnadens kvalitet är avgörande för patientens välbefinnande och för de långsiktiga resultaten. Sjuksköterskan har en central roll i den professionella omvårdnaden, oberoende av var i vårdkedjan vården ges.

 • Omlagsillustration med kugghjul

  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

  Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.