Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

Svensk sjuksköterskeförening har i rapporten Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete utvärderat metoder i omvårdnad i anslutning till SBU:s Alertråds arbete.

Bild på omslag Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

Arbetsgruppen föreslår i rapporten att följande metoder kan vara av intresse att för SBU:s Alertråd att utvärdera:

  • musik vid omvårdnad av personer med demens
  • byte av perifer venkanyl (PVK) var 24:e timme
  • sjuksköterskeledda mottagningar
  • höftskydd som prevention mot fallskador inom geriatrisk vård
  • patientundervisning med hjälp av datorstöd och/eller interaktiva system
  • individanpassning av yttre stimuli utifrån mognadsnivå inom neonatal vård

Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete (pdf, 1 331 kB, öppnas i nytt fönster)

Methods in Nursing (pdf, 1 051 kB, opens in new window)

Publikationer inom evidensbaserad omvårdnad

  • Vetenskapskafé repo

    Studiecirkel med reflektion över evidens och personcentrering i omvårdnad