Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Jämlik vård och hälsa

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

I hälso- och sjukvården finns ojämlikheter baserat på diverse faktorer som socioekonomisk status, var du bor eller ditt kön. Detta trots att de riktlinjer och dokument som styr hälso- och sjukvården säger att vården ska vara jämlik.

Ojämlikheten är tydlig även om den yttrar sig på olika sätt. Konkreta exempel på ojämlik vård är att män som insjuknar i stroke vårdas vid en stroke-enhet oftare än kvinnor, eller att personer med lägre utbildning generellt har högre dödlighet efter hjärtinfarkt och stroke än högutbildade. 

Med denna publikation vill Svensk sjuksköterskeförening uppmuntra och bidra till att alla sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa. Publikationen lyfter en rad goda exempel på jämlik vård och hälsa som kan inspirera sjuksköterskor i den kliniska verksamheten.  

Jämlik vård och hälsa (pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster)

Beställ Jämlik vård och hälsa

Ladda ner fullständig referenslista (pdf, 366 kB, öppnas i nytt fönster)

Ladda ner referenslista till bilaga 1 (pdf, 12 kB, öppnas i nytt fönster)

 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.

 • Bild på omslaget till Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.

 • Bild på framsida

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning.

 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.

 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.