Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Publikationer inom området etik

Publikationer inom omvårdnad

Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling, hälsofrämjande arbete samt utbildning.

Tillsammans med våra sektioner och nätverk har vi tagit fram kompetensbeskrivningar och i serien Svensk sjuksköterskeförening om synliggör vi ställningstaganden kring strategiskt viktiga områden för att bedriva god omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings publikationer i bokstavsordning

Nya publikationer

 • Våra publikationer

  28 april 2013
  Svensk sjuksköterskeförenings publikationer inom omvårdnad riktar sig till dig som är sjuksköterska eller sjuksköterskestudent.
 • Utbildning

  14 oktober 2013
  Utvecklingen framåt går mot att omvårdnad blir allt mer specialiserad. Vårdens och omsorgens intensiva utveckling ställer nya krav på sjuksköterskors kompetens.
 • Re-Aktion: kunskapsunderlag för en säkrare vård

  14 oktober 2013
  Frågan om patienternas säkerhet i vården engagerar såväl allmänhet och forskare som vårdens professioner och andra ansvariga för vård och omsorg. Genom kunskapsunderlagen i serien Re-Aktion vill vi lyfta fram omvårdnadsforskningens betydelse för en god och säker vård.
 • Svensk sjuksköterskeförening om

  11 oktober 2013
  Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om… synliggör vi ställningstaganden kring strategiskt viktiga områden för att bedriva god omvårdnad.
 • Om Svensk sjuksköterskeförening

  13 oktober 2013
  Under den här rubriken hittar du publikationer om Svensk sjuksköterskeförening och föreningens historia.
 • Kvalitet

  13 oktober 2013
  Genom att utveckla kvaliteten på omvårdnadsarbetet ökar förutsättningarna för att patienten får en allt bättre vård. En del i arbetet med kvaitetsutveckling är att att ta fram och sprida olika skrifter inom området kvalitet.
 • Kompetensbeskrivningar och riktlinjer

  18 mars 2014
  Svensk sjuksköterskeförening har i samarbete med ett antal sektioner tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering i olika områden.

Senast publicerad: 2017-09-29

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 4, 2017