Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Publikationer inom området etik

Publikationer inom omvårdnad

Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling, hälsofrämjande arbete samt utbildning.

Tillsammans med våra sektioner och nätverk har vi tagit fram kompetensbeskrivningar och i serien Svensk sjuksköterskeförening om synliggör vi ställningstaganden kring strategiskt viktiga områden för att bedriva god omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings publikationer i bokstavsordning

Nya publikationer

 • Bild på kompetensbeskrivningen

  Sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien

  29 juni 2017
  Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom vårdhygien beskriver hygiensjuksköterskans specifika kunnande och kompetens.
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  3 maj 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
 • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  2 maj 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
 • Bild på kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  3 april 2017
  Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vård-verksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  26 januari 2017
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  14 november 2016
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.
 • Bild på framsida

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  9 september 2016
  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning.

Senast publicerad: 2013-09-23

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2017