Deltagare: Torie Palm Ernsäter, Johanna Ulfvarson, Magnus Flodberg, Monica Stålnacke

Avsnitt 15 - Ledarskap

Avsnitt 15 av Omvårdnadspodden gästas av Monica Stålnacke, sjuksköterska och magister i omvårdnad och Magnus Flodberg, sjuksköterska och vårdenhetschef inom funktionsområde pre- och postoperativ vård och Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska och sakkunnig i kvalitets- och utvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

Omvårdnadspoddens avsnitt