Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra

Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra" vill fördjupa frågeställningar som sjuksköterskor möter i vårdens vardag och bidra till att dessa diskuteras på arbetsplatser och lärosäten och i samhällsdebatten.

Kontakt: richard.lamptey@swenurse.se

Omvårdnadspodden samtalar kring etik, utbildning, forskning och kvalitet.

Omvårdnadspoddens avsnitt

 • Avsnitt 9 - Evidens

  Lyssna på det nionde avsnittet av Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra.
 • Avsnitt 8 - Gifter och ogifter

  Lyssna på det åttonde avsnittet av Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra.
 • Avsnitt 7 - Erfarenhet

  Lyssna på det sjunde avsnittet av Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra.
 • Avsnitt 6 - Organisation

  Lyssna på det sjätte avsnittet av Omvårdnadspodden -röster från sjuksköterskor och andra.
 • Avsnitt 5 - Professionsetik

  Lyssna på det femte avsnittet av Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra.
 • Avsnitt 4 - Sociala medier

  Lyssna på det fjärde avsnittet av Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra.
 • Avsnitt 3 - Status

  Lyssna på det tredje avsnittet av Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra.
 • Avsnitt 2 - Medkänsla

  Lyssna på det andra avsnittet av Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra.
 • Avsnitt 1 - Rättvisa

  Lyssna på det första avsnittet av Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra.