Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra

Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra" vill fördjupa frågeställningar som sjuksköterskor möter i vårdens vardag och bidra till att dessa diskuteras på arbetsplatser och lärosäten och i samhällsdebatten.

Kontakt: richard.lamptey@swenurse.se

Omvårdnadspoddens avsnitt