Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra

Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra" vill fördjupa frågeställningar som sjuksköterskor möter i vårdens vardag och bidra till att dessa diskuteras på arbetsplatser och lärosäten och i samhällsdebatten.

Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra" riktar sig till dig som är sjuksköterska, studerar till sjuksköterska eller dig som är intresserad av vårdfrågor.

Poddavsnittens innehåll kommer att följa föreningens fyra pelare: etik, forskning, kvalitet och utbildningsfrågor. Först ut är etik. Sjuksköterskornas etiska råd har i samarbete med en redaktion planerat för vårens avsnitt med etik som ledord.

Vårens avsnitt leds av Stina Oscarson, samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd. Hon samtalar med två gäster, varav en är sjuksköterska, kring ett gemensamt tema. Tanken är att låta frågor som är centrala inom omvårdnad speglas och fördjupas genom möten med människor från andra delar av samhället.

Varje avsnitt är 30-45 minuter långt. 

Kontakt: richard.lamptey@swenurse.se

Omvårdnadspodden samtalar kring etik, utbildning, forskning och kvalitet.