Remissvar Nationellt vårdprogram för CUP - Cancer utan känd primärtumör

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar avseende nationellt vårdprogram för CUP - cancer utan känd primärtumör.

Klicka här för att läsa hela remissvaret.