Remissvar Stärkt kompetens i vård och omsorg

Remissvar avseende stärkt kompetens i vård och omsorg - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska.

Klicka här för att läsa hela remissvaret