Remissvar Nationellt vårdprogram för peniscancer

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar avseende nationellt vårdprogram för peniscancer.

Läs hela remissvaret här.