Framtidens specialistsjuksköterska

Svensk sjuksköterskeförening remissvar avseende Framtidens specialistsjuksköterska

Svensk hälso-och sjukvård ska vara jämlik och vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Omvårdnadsforskningen är omfattande och det finns kunskap som direkt kan bidra till högre kvalitet, förbättrad vård och ökad kostnadseffektivitet förutsatt att den används. Framtidens hälso-och sjukvård måste kännetecknas av hög kompetens när det gäller omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening vidhåller att specialistutbildning på avancerad nivå även fortsättningsvis ska leda till en yrkesexamen och en generell magister-/masterexamen. En yrkesexamen garanterar inte progression inom sjuksköterskans huvudområde omvårdnad. En specialistsjuksköterska med en generell examen inom huvudområdet och en yrkesexamen kan ta avancerade kliniska beslut och utveckla omvårdnaden.

Klicka här för att läsa hela remissvaret (pdf, 438 kB, öppnas i nytt fönster)

Klicka här för att läsa hela remissvaret (docx, 137 kB, öppnas i nytt fönster)