Remisser 2019

Svensk sjuksköterskeförening är remissinstans i frågor som rör kunskapsområdet omvårdnad samt andra frågor som berör sjuksköterskans arbetsområde.

Föreningen besvarar remisser från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen med flera.

Remissvar 2019