Vårdprogram för cancerrehabilitering

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar avseende vårdprogram för cancerrehabilitering.

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård har med tillfredställelse noterat att delar av vårt remissvar från år 2016 har beaktats.

Det är bra att både en disputerad sjuksköterska och en kliniskt verksam onkologisjuksköterska som också är verksamthetsutvecklare ingår i arbetsgruppen.

Det är positivt att kapitlet prehabilitering tillkommit. Det är även bra att avsnitt som berör omvårdnad är integrerat i texten.

Läs hela remissvaret här

Remisser 2018